Cặp Sư tử phong thủy đá Lam Ngọc lớn giải trừ sát khí N037

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá lam ngọc, loại đá bán quý ở Miền Nam Trung Quốc. + Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 9cm x 16cm + Khối lượng: 2.5kg/cặp + Ý nghĩa: giải trừ nhiều loại hình sát trước nhà, tăng thêm uy phong. + Cách sử dụng: đặt

Cặp Sư tử phong thủy đá Lam Ngọc nhỏ trợ vận tránh tà N036

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá lam ngọc, loại đá bán quý ở Miền Nam Trung Quốc. + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 6.5cm x 11.5cm + Khối lượng: 1.1kg/cặp + Ý nghĩa: tránh tà trợ vận, giải trừ nhiều loại hình sát trước nhà, tăng thêm uy phong. +

Cặp sư tử phong thủy đá Lam Ngọc tăng thêm uy phong DT153

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp sư tử đá Lam Ngọc (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 5cm x 12cm + Khối lượng: 2kg/ cặp + Ý nghĩa: giải trừ nhiều loại hình sát trước nhà, tăng thêm uy phong của 1 cơ quan nhà nước , 1

Cặp sư tử phong thủy bằng đồng lớn thu hút sinh khí K091

+ Chất liệu và hoàn thiện: Sư tử bằng đồng nguyên chất (Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 4cm x 10.5cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: thu hút sinh khí, trấn trạch, tránh tà trợ vận, tăng thêm uy phong cho người sử dụng. + Cách sử

Cặp Sư tử phong thủy bằng đồng ngồi nhỏ giải trừ sát khí K092

+ Chất liệu và hoàn thiện: Sư tử đồng nguyên chất (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 4cm x 7cm + Khối lượng: 400g/1 cặp + Ý nghĩa: giải trừ nhiều loại hình sát trước nhà, tăng thêm uy phong của 1 cơ quan nhà nước , 1 công

Sư Tử Phong Thủy – Linh Vật Sư Tử – Mua Bán Tượng Sư Tử